The Cedar Series

3-6 BED  |  2-3 BATH  |  2-3 CAR  |  1,400 - 2,860 SF

The Aspen Series

3-5 BED  |  2-4 BATH  |  2-3 CAR  |  1,750 - 3,100 SF

The Cottonwood Series

3-5 BED  |  2-3 BATH  |  2-3 CAR  |  1,810 - 2,820 SF


The Oak Series

4 BED  |  2 BATH  |  3 CAR  |  1,703 SF

The Oxford Series

3-5 BED  |  2-3 BATH  |  3 CAR  |  1,700 - 3,253 SF

The Aria Series

4-6 BED  |  2-3 BATH  |  3 CAR  |  1,997 - 3,550 SF


The Charleston Series

3-5 BED  |  2.5-3.5 BATH  |  3 CAR  |  2,003-3,761 SF

The Aberdeen Series

4-6 BED  |  2.5-3.5 BATH  |  3 CAR  |  2,219 - 4,193 SF

The Hartford Series

3-5 BED  |  2.5-3.5 BATH  |  3 CAR  |  1,863-2,360 SF

 

 
Spring Creek Nevada