The Cedar Home

3-6 BED  |  2-3 BATH  |  2 CAR  |  1,400 - 2,860 SF

The Lilac Home

3 BED  |  2 BATH  |  2-3 CAR  |  1,405 SF

The Chestnut Home

3-5 BED  |  2-3 BATH  |  2-3 CAR  |  1,490 - 2,727 SF


The Aspen Home

3-5 BED  |  2-4 BATH  |  2-3 CAR  |  1,750 - 3,100 SF

The Cottonwood Home

3-5 BED  |  2-3 BATH  |  2 CAR  |  1,810 - 2,820 SF

The Mulberry Home

3-4 BED  |  2.5-3.5 BATH  |  2-3 CAR  |  1,657 - 2,423 SF


The Maple Home

3-5 BED  |  2.5-3.5 BATH  |  2-3 CAR  |  1,708 - 2,388 SF

The Oak Home

4 BED  |  2 BATH  |  2 CAR  |  1,703 SF

The Juniper

3-5 BED  |  2-3 BATH  |  2 CAR  |  1,700 - 2,983 SF